Algemene voorwaarden

Luna tale Servicevoorwaarden

1. Terms

1. Voorwaarden
Door de website te bezoeken op http://lunatale.tk/, gaat u akkoord met deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruik Licentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Luna Tale te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
proberen om software op de website van Luna Tale te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door het Luna-verhaal. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.
3. Disclaimer
De materialen op de website van Luna Tale worden geleverd op een ‘as is’-basis. Luna Tale geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
Verder geeft Luna tale geen garantie of doet het geen uitspraken over de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.
4. Beperkingen
Luna Tale of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of wegens bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Luna Tale, zelfs als een Luna-verhaal of een vertegenwoordiger van het Luna-verhaal mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen
De materialen die op de website van Luna Tale verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Luna tale garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Luna Tale kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. Luna verhaal doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links
Luna tale heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door het Luna-verhaal van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen
Luna Tale kan deze servicevoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Barcelona, ​​Spanje en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.